Skifergas Nej Tak

 Referat af medlemsmøde 23/9 2014:

Vi så filmen “Fraktureret Land”, Australiens jordskælvs-dokumentar om konsekvenserne ved ukonventionel gas udvinding. Her er link til filmen:

http://www.youtube.com/watch?v=GCmDk09F0MY
Det var en rystende oplevelse af de store selskabers hærgen overalt på kloden. I Australien er ca. halvdelen af kontinentet beslaglagt af selskaberne.
Efterfølgende gav Jan Rosenkrantz, initiativtager til og medlem af gruppen “Skifergas Nej Tak”.   www.skifergasnejtak.dk et oplæg, hvor han fortalte og forklarede om gruppens omfattende arbejde med at udbrede oplysningerne til hele landet.
Herunder henviste Jan til oplysninger på følgende andre netsider:

Split Estate:   http://www.youtube.com/watch?v=yj1Am482zlo 

Gasland 1 og 2: http://www.youtube.com/watch?v=phCibwj396I

Total Denial:   http://www.youtube.com/watch?v=13IrUvZdDVA

FrakNation:   http://www.youtube.com/watch?v=IYrm4P5hCQE

The Das for Gas:   http://www.youtube.com/watch?v=cX1bsyDuAf

Jan oplyste om den stribe af indholdsrig underground, som ligger skråt ned gennem Region Midtjylland, samt at det er “Danica Jutland”, som ved udbudsrunde 6 har fået undersøgelsesretten her.
Der var enighed om, at vi lokalt skal arbejde videre med problemerne, evt. oprette en lokal SkifergasNejTak gruppe.
Oplysningerne skal ud til befolkningen og ikke mindst politikerne, som bør opfordres til ikke at afgive kommunal kompetence til Staten.