fly forurening

Stop for unødvendig kommunal flyvning

STOP FOR UNØDVENDIG KOMMUNAL FLYVNING.

Å og Ø i Skanderborg stiller endnu et grønt beslutningsforslag til byrådet. Flyvning er en af de rigtig store udledere af klimagasser, og forværrer dermed klimaforandringerne. Vi er i en meget kritisk periode, hvor vi må bruge alle midler for at nedbringe udledningen af klimagasser. Vi foreslår på byrådsmøde på onsdag, at vi skal begrænse flyvning for ansatte og politikere i Skanderborg kommune til det helt nødvendige. Vi synes det skal være praksis i hele kommunen, at vi som udgangspunkt ser på andre muligheder end at flyve, det kan være videomøder eller rejser med tog eller bus. Vi håber resten af byrådet vil tage godt imod vores forslag.

HER ER VORES FORSLAG.

9 Forslag; Minimering af Skanderborg Kommunes anvendelse af flyrejser
Sagsnr.: 09.00.00-G01-6-19

Resume
Efter anmodning fra Enhedslistens og Alternativets byrådsmedlemmer skal Byrådet behandle forslag om minimering af Skanderborg Kommunes anvendelse af flyrejser.

Sagsfremstilling
Enhedslistens og Alternativets byrådsmedlemmer har fremsendt anmodning om, at der optages et punkt på dagsordenen til Byrådets møde den 27. februar 2019 vedrørende minimering af Skanderborg Kommunes anvendelse af flyrejser. Følgende er modtaget fra Maria Temponeras og Mira Issa Bloch:

“Baggrund

For at nedbringe CO2-udslip fra Skanderborg Kommune som virksomhed mener vi, at det vil være et nødvendigt og væsentligt element, at kommunen reducerer anvendelsen af flyrejser mest muligt.

Forslag til byrådsbeslutning

Rejser, som Skanderborg Kommune betaler eller refunderer for medarbejdere eller politiske repræsentanter, omfatter i dag flyrejser. Anvendelsen af flyrejser ønskes fremover minimeret, og Byrådet giver derfor forvaltningen til opgave at udarbejde et konkret forslag herom, som kan fremlægges på byrådsmødet i april 2019.

Forslaget består af følgende fem elementer:

Hvis byrådspolitikere og medarbejdere i Skanderborg Kommune skal rejse i forbindelse med arbejdet, skal man altid forsøge at finde den mest klimavenlige måde at rejse på.

Skanderborg Kommune betaler ikke flyrejser for medarbejdere og politikere til indenrigs- eller europæiske destinationer, når destinationen med rimelighed kan nås på andre måder end med fly, eller formålet med rejsen kan opnås på anden vis.

I tilfælde af at flyrejse er eneste rimelige mulighed forudsætter betalingen, at der redegøres for både de klimamæssige forhold samt for, hvorfor alternativer ikke vurderes at være indenfor det rimelige.

Skanderborg Kommune betaler i sådanne tilfælde klimakompensation efter den såkaldte “Fredensborg-model”, som er omtalt her ‘Fredensborg vil bruge 200.000 kroner om året at kompensere for kommunens flyrejser

Forslaget træder i kraft for alle rejser, der planlægges/bestilles efter Byrådets endelig vedtagelse.”